Badania i Rozwój

Badania i rozwój

Jednymi ze strategicznych celów Wytwórni Pasz PIAST są doskonalenie jakości wyrobów oraz ich innowacyjność. Aby móc realizować powyższe założenia wszystkie zakłady produkcyjne posiadają własne laboratoria chemiczne, w których stałej kontroli i ocenie poddawana jest jakość surowców paszowych oraz produktów gotowych. Ponadto, w ramach struktur firmy funkcjonuje ośrodek badawczy zlokalizowany w Olszowej. Posiada on status jednostki doświadczalnej, który pozwala na weryfikację zakładanych celów w ramach projektowania nowych i ulepszania już istniejących wyrobów, w warunkach, jak najbardziej zbliżonych do tych występujących w standardowym cyklu produkcyjnym.
Możliwość prowadzenia badań oraz testów, pozwala Wytwórniom Pasz PIAST na ciągłe dostosowywanie produktów do rosnących wymagań przepisów prawnych i oczekiwań klientów.

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart