żywienie DROBIU

Kurczęta brojlery


brojlery-mini


fotostymulacja

Charakterystyka

Nowej Linii Żywienia Kurcząt Brojlerów:

 • nowy program żywienia kurcząt brojlerów Wytwórni Pasz PIAST jest dostosowany do wymagań nowoczesnych mieszańców,
 • stosowanie zalecanych okresów skarmiania poszczególnych mieszanek poprawia końcowy wynik odchowu,
 • nowy program żywienia przynosi jeszcze więcej korzyści w połączeniu z prawidłowym prowadzeniem stada, a w szczególności pełnej kontroli przyrostów i wykorzystania paszy poprzez odpowiednią fotostymulację.


charakterystyka

 

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów dostępna u doradcy żywieniowego.


Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów

 

Brojler 1 - starter

 • 180 g/szt. w przypadku mieszańca COBB500,
 • 200-250 g/szt. w żywieniu innych mieszańców,
 • błędem jest żywienie paszą Brojler 1 do 14-16 doby życia.

Brojler 2 - grower 1

 • od 7-10 doby życia maksymalnie 1 000 g/szt.,
 • nie należy wydłużyć okresu żywienia paszą Brojler 2,
 • jeśli mieszanka Brojler 2 jest podawana ptakom o masie ciała poniżej 400 g, zalecamy zamawianie jej w formie kruszonki.

Brojler 3 - grower 2

 • od 21-22 doby życia minimum 2 500 g/szt.,
 • jeśli stosowane są ubiórki w 32-36 dobie życia to należy żywić paszą Brojler 3 bez udziału kokcydiostatyku.

Brojler 4 - finisher

 • podawać 5-6 dni przed ubojem,
 • wprowadzenie w 32-34 dobie odchowu mieszanki Brojler 4 może niekorzystnie wpływać na wyniki odchowu.