żywienie DROBIU

Drób wodny

drob-wodny-mini


Pochodzenie i naturalne środowisko życia kaczek różni się w znaczący sposób od drobiu grzebiącego. Kaczki mięsne typu Pekin pochodzą od dzikiej kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos) natomiast kaczki Barbarie od kaczki piżmowej (Cairina moschata). Stwierdzono także wiele istotnych różnic żywieniowych pomiędzy drobiem grzebiącym, a wodnym. Jednakże, zarówno żywienie drobiu grzebiącego, jak i wodnego ma na celu pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki pokarmowe. Zarówno w okresie reprodukcji, jak i tuczu, skład diety
i forma fizyczna oraz jej dostępność, determinują prawidłowy rozwój organizmu oraz końcowe wyniki produkcyjne ptaków. Wysokoprodukcyjne linie kaczek charakteryzują się wysokimi wymaganiami zarówno pod względem żywieniowym, jak i środowiskowym. Z powyższych względów należy pamiętać o zapewnieniu ptakom prawidłowych warunków zoohigienicznych, w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału genetycznego.

Nowy program żywienia drobiu wodnego Wytwórni Pasz PIAST powstał w związku ze wzrastającymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa środków żywienia zwierząt i zdrowia konsumenta. Ta linia produktów charakteryzuje się wysoką jakością mikrobiologiczną zgodną z Rozporządzeniem Unii Europejskiej 646/2007 regulującym kontrolę patogennych szczepów Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium w stadach drobiu. Oprócz stałego monitoringu surowców paszowych, Wytwórnia Pasz PIAST wprowadziła do produkcji mieszanek paszowych dla drobiu wodnego, specjalne dodatki paszowe o właściwościach bakteriostatycznych
i bakteriobójczych. Produkty te ograniczają ryzyko kontaminacji pasz i kolonizacji mikroflory patogennej w układzie pokarmowym, dlatego pełna nazwa programu brzmi: Program żywienia drobiu wodnego ANTY SALMONELLA.

Kaczki

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla kaczek tucz dostępne u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych i uzpełniających dla kaczek - tucz

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kaczek reprodukcyjnych dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla kaczek reprodukcyjnych


Gęsi

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla gęsi – tucz dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla gęsi - tucz

 

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla gęsi reprodukcyjnych dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla gęsi reprodukcyjnych