żywienie BYDŁA

PIASTmixy dla krów mlecznychWartość pokarmowa PIASTmixów dla krów dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa PIASTmixów dla krów

PIASTmix KROWA STANDARD

to mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona dla krów mlecznych będących w laktacji. Odpowiada ona zapotrzebowaniu zwierząt o średniej produkcji mleka.
 • Pokrywa zapotrzebowanie mineralno-witaminowe krów w laktacji.
 • Zalecana dla jałówek w ilości od 50 do 100 g w zależności od wieku zwierząt.
 • Zawiera optymalny poziom magnezu.
 • Działa korzystnie na system odpornościowy i zapobiega występowaniu zapalenia wymion dzięki optymalnemu poziomowi selenu i cynku oraz witaminy E.

PIASTmix KROWA TMRdawkowanie1

jest produktem polecanym dla krów w laktacji o wysokiej wydajności. Idealnie sprawdza się w żywieniu zwierząt utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych. Przeznaczona dla krów zagrożonych wystąpieniem chorób metabolicznych związanych z deficytem energii.
 • Poprawia i zapobiega chorobom racic, dzięki wysokiej zawartości biotyny i niacyny.
 • Zawiera chronioną metioninę - aminokwas limitujący produkcję mleka w dawkach pokarmowych opartych na kiszonce z kukurydzy, a dodatkowo chroni wątrobę w okresie ujemnego bilansu energii.
 • Korzystnie wpływa na wzrost bakterii rozkładających włókno w żwaczu poprzez zawartość witamin z grupy B.
 • Stabilizuje środowisko żwacza poprzez dodatek drożdży Saccharomyces cerevisiae.

PIASTmix KROWA EKSTRA

to specjalistyczna mieszanka uzupełniająca mineralno podawana w laktacji wysoko wydajnym krowom. Idealnie sprawdza się w stadach żywionych paszami konserwowanymi. Dzięki wysokiej zawartości związków mineralnych i witamin korzystnie wpływa na zdrowotność wymion i ułatwia uzyskanie prawidłowych wskaźników rozrodu. Polepsza rozkład włókna w żwaczu, a dodatkowo zabezpiecza przed chorobami związanymi z deficytem energii.
 • Zapobiega zapaleniu wymion dzięki wysokiej koncentracji form organicznych selenu i cynku oraz duzej zawartości witaminy E.
 • Zawiera witaminy z grupy B sprzyjające rozwojowi bakterii rozkładających włókno surowe w żwaczu.
 • Korzystnie wpływa na stan racic.
 • Utrzymuje właściwy odczyn płynu żwacza dzięki zawartości biotyny oraz witamin B5 i B6 stymulujących rozwój bakterii wykorzystujacych kwas mlekowy.
 • Zapobiega kwasicy żwacza poprzez dodatek drożdży Saccharomyces cerevisiae.
 • Poprawia skuteczność inseminacji.

 

 

PIASTmix KROWA ZASUSZONA

to wysokiej jakości mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa dla krów zasuszonych. Zapobiega zatrzymaniom łożysk, polepsza odporność krów i zdrowotność cieląt, a dodatkowo wpływa korzystnie, na jakość siary.
 • Zawiera dużą koncentrację organicznych form selenu i cynku oraz witaminy E, co zmniejsza prawdopodobieństwo występowania zapaleń wymion po wycieleniu.
 • Ogranicza zatrzymanie łożysk u krów po porodzie, dzięki wysokiej zawartości selenu i witaminy E.
 • Korzystnie wpływa na układ odpornoościowy krowy, zdrowotność cieląt oraz jakość siary.
 • Zmniejsza ryzyko występowania obrzęku wymion, ze względu na małą zawartość sodu oraz dużą witaminy E.
dawkowanie2 PIASTmix KROWA BUFOR

to naturalna mieszanka paszowa uzupełniająca, stworzona z myślą o żywieniu krów wysokowydajnych, idealna do ochrony środowiska żwacza przed niekorzystnymi skutkami niskiego pH płynu żwaczowego. Dodatek żywych kultur drożdży Levucell® S.C. stabilizuje pH żwacza przy dawkach pokarmowych bogatych w łatwo fermentujące węglowodany, takie jak skrobia.
Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae zawarte w PIASTmixie KROWA BUFOR konkurują w żwaczu o cukry proste z Streptococcus bovis (bakteriami produkującymi kwas mlekowy, który zakwasza płyn żwaczowy) i stymulują wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy – Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium.Zapytaj Doradcę...