żywienie DROBIU

Nioski


nioski-mini

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe produkowane przez Wytwórnię Pasz PIAST opracowano na podstawie wymagań pokarmowych nowoczesnych mieszańców kur niosek konsumpcyjnych i ras mięsnych oraz wieloletnich obserwacji i doświadczeń prowadzonych na fermach wewnętrznych. W celu pełnego wykorzystania potencjału genetycznego ptaków oraz uzyskania wysokiej nieśności polecamy sprawdzone programy żywieniowe zapewniające optymalne poziomy składników pokarmowych w każdej fazie produkcji. Większość wytwórców pasz kieruje się podobnymi założeniami zarówno w procesie bilansowania jak i przygotowania mieszanek, opierając się na zaleceniach wypracowanych przez producentów materiału genetycznego. Jednak regulacje Unii Europejskiej wymuszają nowe spojrzenie na diety niosek. Nieśność, masa jaj czy jakość skorupy to oczywiste parametry lecz kontrola czystości mikrobiologicznej to dla wielu novum.

Główne założenia diet w programie żywienia niosek ANTY SALMONELLA to higiena i wysoka jakość mikrobiologiczna zgodna z zarządzeniem Unii Europejskiej 646/2007 o kontroli Salmonella spp. w stadach drobiu. Z powyższych względów, oprócz stałego monitoringu surowców paszowych, do mieszanek Wytwórni Pasz PIAST zostały wprowadzone specjalne środki żywienia obniżające kolonizację Salmonella spp. w przewodzie pokarmowym ptaków oraz eliminujące tą grupę bakterii z pasz. Wzorując się na programie żywienia w okresie odchowu kur niosek należy skarmiać trzy rodzaje mieszanek pełnoporcjowych typu Kurczak. Przed rozpoczęciem okresu nieśności polecamy stosować paszę przednieśną Kurczak 3/R3, pozwalającą na płynne przejście ptaków z okresu odchowu na okres reprodukcji. W okresie nieśności zalecamy skarmianie dwóch rodzajów mieszanek pełnoporcjowych Nioska 1/R1 i Nioska 2/R2. Ilość spożywanej dawki powinna być dostosowana do tempa nieśności, masy jaj i kur niosek. Powyżej 17 tygodnia życia kogutów stad reprodukcyjnych, należy stosować specjalną paszę Kogut R. Mieszanka ta charakteryzuje się wyższymi poziomami witamin
i mikroelementów, lecz obniżoną zawartością białka ogólnego i wapnia.

Program żywienia niosek ANTY SALMONELLA

  • wysokiej jakości komponenty - stały monitoring mikrobiologiczny,
  • specjalistyczne dodatki paszowe, o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym - higienizacja mieszanek,
  • diety bilansowane w oparciu o składniki strawne i dostępne - mniej substratów dla bakterii jelitowych,
  • optymalna zawartość włókna pokarmowego - prawidłowa perystaltyka przewodu pokarmowego,
  • optymalna ilość kwasu linolowego - wyrównana nieśność i masa jaj,
  • komplet egzogennych enzymów - lepsze wykorzystanie paszy i czyste skorupy jaj.

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek w okresie odchowu i nieśności – stada rodzicielskie dostępne u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla kur niosek w okresie odchowu i nieśniości - stada rodzicielskieWartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek w okresie odchowu i nieśności – jaja konsumpcyjne dostępne u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla kur niosek w okresie odchowu i nieśniości - jaja konsumpcyjne