żywienie BYDŁA

Krowy mleczne


pasze-mini-krowymlecz


Linia Pasz OPTIMA

to zestaw pasz przeznaczonych dla krów mlecznych. Każda z czterech pasz charakteryzuje się inną zawartością białka ogólnego (16%, 19%, 22% i 25%). Nie jest dodany mocznik paszowy. Mieszanki treściwe doskonale można dobrać w zależności od rodzaju i jakości pasz objętościowych wykorzystywanych w żywieniu krów. Pasze wykonane są z najlepszych jakościowo surowców, które dobrze komponują się z paszami objętościowymi zapewniając dawce pokarmowej odpowiedni bilans energetyczno-białkowy.

Wartość pokarmowa mieszanek treściwych dla krów mlecznych - dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek treściwych dla krów mlecznych


Linia Pasz SUPER

przeznaczona jest do żywienia krów wysokowydajnych. Dzięki specjalnie dobranym komponentom, które zawierają skrobię tylko częściowo ulegającą rozkładowi w żwaczu, nie zakwasza środowiska tego przedżołądka. Dodatkowo dodany bufor stabilizuje pH płynu żwaczowego zabezpieczając przed występowaniem kwasicy. U krów wysokowydajnych w okresie okołoporodowym występuje deficyt energii, dlatego pasze LINII SUPER mają podwyższony poziom energii. W mieszankach tylko część białka ulega rozkładowi w żwaczu, a duża jego ilość jest trawiona w jelicie cienkim. Pasze nie zawierają mocznika paszowego. Ze względu na wyższe zapotrzebowanie krów o wysokiej produkcji mleka w mieszankach występuje wysoka koncentracja dodatków mineralno-witaminowych.

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych uzupełniających dla krów mlecznych- dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek treściwych dla krów mlecznych


KROWA START

jest specjalistyczną paszą o bardzo wysokiej zawartości energii – 1,45 JPM ENL, przeznaczoną dla krów w okresie okołoporodowym, czyli w momencie występowania deficytu energetycznego. KROWA START zawiera w swoim składzie:

  • specjalnie dobrane ziarna zbóż z dużą zawartością skrobi nierozkładalnej w żwaczu, nie zakwaszają środowiska żwacza. Dodatkowo w jelicie cienkim skrobia trawiona jest do glukozy, która po wchłonięciu jest wykorzystywana przez organizm krowy, jako składnik energetyczny,
  • dodatek tłuszczu obojętnego dla fermentacji w żwaczu ograniczający występowanie chorób metabolicznych w tym ketozy, a ponadto poprawia wskaźniki rozrodu,
  • metioninę chronioną – pierwszy aminokwas, który ogranicza syntezę białka mleka szczególnie, kiedy w dawce pokarmowej dominuje kiszonka z kukurydzy. Wykazano również, że ogranicza skutki nadmiernej mobilizacji tłuszczu zapasowego, ponieważ polepsza transport tłuszczu (VLDL) z wątroby,
  • odpowiednio dobrane surowce białkowe, których białko w niewielkim stopniu ulega rozkładowi w żwaczu, natomiast jest bardzo dobrze trawione w jelicie cienkim.

 

KOREKTOR BIAŁKOWY

to mieszanka polecana przy niedoborach białka ogólnego w dawce pokarmowej. Można ją podawać bezpośrednio do wozu paszowego w trakcie przygotowywania dawki kompletnej. Doskonale bilansuje się w dawkach opartych głównie na dobrej jakościowo kiszonce z kukurydzy, zapewniając zawartość mocznika w mleku na odpowiednim poziomie.

KOREKTOR ENERGETYCZNY

stosowany jest w żywieniu krów wysokowydajnych, w okresie występowania deficytu energii. Zawiera w swoim składzie skrobię nierozkładalną w żwaczu, a będącą źródłem energii w jelicie cienkim, dzięki temu nie zakwasza środowiska żwacza. Idealnie sprawdza się w żywieniu krów w gospodarstwach, w których brakuje kiszonki z kukurydzy i w okresie pastwiskowania krów.

KONCENTRAT KROWA 32

to uniwersalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła mlecznego. Produkt ten może być stosowany jako surowiec białkowy przy przygotowywaniu mieszanek treściwych we własnym gospodarstwie. Można także go używać jako komponent dawki pokarmowej przygotowywanej w wozie paszowym (TMR i PMR). Koncentrat KROWA 32 zastosowany w odpowiedniej ilości w mieszance treściwej, pozwala na przygotowanie paszy o zawartości białka ogólnego od 15% do 22%.

KONCENTRAT KROWA 38

charakteryzuje się wysoką zawartością białka ogólnego i jest w szczególności przeznaczony dla krów o wysokiej produkcji mleka. Dzięki znacznemu udziałowi w mieszance poekstrakcyjnej śruty sojowej, duża część białka unika rozkładowi w żwaczu i jest dobrze trawiona w jelicie cienkim. Koncentrat KROWA 38 zalecany jest w ilości od 20% do 35% w mieszankach treściwych, w zależności od stosowanych w żywieniu krów pasz objętościowych. Można go także bezpośrednio mieszać w wozie paszowym podczas przygotowywania dawki kompletnej.

Wartość pokarmowa mieszanek paszowych uzupełniających dla krów mlecznych - dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek paszowych uzupełniajaćych dla krów mlecznych
Zapytaj Doradcę...