żywienie DROBIU

Indyki


indyki-mini


Program żywienia indyków rzeźnych jest produktem Wytwórni Pasz PIAST, przygotowanym na bazie ponad dziesięcioletnich doświadczeń firmy i współpracy z najlepszymi specjalistami z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Głównym założeniem programu jest osiągnięcie przez indyki rzeźne wysokiej wydajności mięśnia piersiowego
i wyrównanego tempa wzrostu. Strawność i przyswajalność składników diety wpływa na końcowe wyniki odchowu. Najlepsi producenci materiału genetycznego, jak również pasz dla indyków zwracają uwagę na dostępność składników pokarmowych dla zwierząt, a nie na ich ogólny poziom. Nierzadko wysokie udziały np. białka ogólnego nie pokrywają zapotrzebowania ptaków na aminokwasy egzogenne.

Do mieszanek paszowych pełnoporcjowych wprowadzono komponenty o wysokiej wartości pokarmowej, jak mączka dorszowa, olej sojowy czy białko ziemniaczane. Dzięki temu osiągnięto optymalne poziomy strawnych składników pokarmowych, które są przyswajalne dla ptaków, a nie mikroflory jelitowej. Dysbakteriozy są eliminowane również przez specjalne enzymy paszowe oraz dodatki bakteriostatyczne dodawane w procesie produkcyjnym. W chowie indyków rzeźnych istotnym elementem jest budowa układu kostno-szkieletowego, który w programie żywienia Wytwórni Pasz PIAST jest stymulowany przez wysoki udział aktywnej formy witaminy D oraz optymalny poziom fosforu i wapnia przyswajalnego. W celu poprawy funkcjonowania układu krwionośnego zastosowano naturalny antyutleniacz oraz nienasycone kwasy tłuszczowe Ω 3 i 6.


Wartość pokarmowa mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla indyków dostępna u doradcy żywieniowego.

Oferta handlowa mieszanek pełnoporcjowych dla indyków