Szkolenie dla hodowców bydła

Pan Marek Adamski właściciel Zakładów Zbożowych w Żninie, wraz z Wytwórnią Pasz PIAST Sp. z o.o. w Gołańczy, zorganizował w dniu 10 maja 2014 r. szkolenie dla hodowców bydła. Pomimo zwiększonego natłoku prac polowych na spotkanie do Żnina przyjechało dużo gości, których powitał Pan Adamski. Pierwszy wykład wygłosiła Pani dr inż. Sylwia Grochowska (PIAST PASZE Sp. z o.o.), a dotyczył on zastosowania mieszanek treściwych w żywieniu bydła mlecznego. Zwrócono w nim uwagę na stosowanie pasz w tradycyjnym żywieniu krów, jak również przy wykorzystaniu wozów paszowych, stacji paszowych i robotów udojowych. Na zakończenie wykładu głos zabrał Pan Michał Grygiel – doradca żywieniowy WP PIAST w Gołańczy, który omówił nowości produktowe dla krów.

Po przerwie kawowej goście mogli wysłuchać wykładu Pani Renaty Mazurkiewicz - Dyrektor Działu Nasion w firmie Dalgenty Agra Polska Sp. z o.o. Słuchacze zostali dokładnie zapoznani z gatunkami traw przeznaczonymi na użytki zielone oraz z wybranymi odmianami zbóż i rzepaków. Na zakończenie części szkoleniowej zaprezentowany został krótki wykład o fosforze w nawozach NPK, który wygłosił Pan Adam Karczewski, z firmy Dalgenty Agra Polska Sp. z o.o.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na to spotkanie.

 


 

 

 

 


 Oferta Handlowa

 

drob-clipartbydlo-cliparttrzoda-clipart

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu, trzody chlewnej i królików produkowane z udziałem nasion soi i produktów pochodnych soi mogą zawierać następujące odmiany transgeniczne: 

ACS-GMØØ5-3, MON-89788-1, MON-Ø4Ø32-6, MON-877Ø1-2, DP-356Ø43-5, ACS-GMØØ6-4.